ταναήκης/τανυήκης

in τ

COMPOUND: ταναήκης, -ες / τανυήκης, -ες
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with long point or edge’
ETYMOLOGY: *τανύς/ταναός ‘long, outstretched, tall’ + ἠκή (Ion. for ἀκή) ‘point’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. VII, 77; XIV, 385 (τανυήκες); XVI, 473, 768 (τανυήκες); XXIII, 118; XXIV, 754; Od. IV, 257; X, 439 (τανυήκες); XI, 231 (τανυήκες); XXII, 443 (τανυήκεσιν)
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. sg., acc. n. sg., dat. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: