τανύφλοιος

in τ

COMPOUND: τανύφλοιος, -ον
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: with longstretched bark
ETYMOLOGY: verb root τάνυ- (τάνυμαι) ‘to be stretched+ φλοιός, -ου ‘bark of trees’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XVI, 767
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: