τειχεσιπλήτης

in τ

COMPOUND: τειχεσιπλήτης, -ου
CATEGORIZATION: N [N+A]
MEANING: ‘approacher of walls, i.e. stormer of cities’
ETYMOLOGY: τειχεσι (dat. pl. of τεῖχος, -εος) ‘wall, esp. city-wall’ + verb adj. πλήτης (πελάζω) ‘approach, draw near’
OCCURRENCE Il. V, 31, 455
CASE/GENDER/NUMBER: voc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: only in voc. -πλῆτα, epith. of Ares