Τηλέμαχος

in τ

COMPOUND: Τηλέμαχος, -ου
CATEGORIZATION: N [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘Telemachus’
ETYMOLOGY: τῆλε ‘at a distance, far off’ + verbal root μάχ- (μάχομαι) ‘fight’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. II, 260; IV, 354; Od. I, 113, 156, 213, 230, 306, 345, 367, 382, 384, 388, 400, 412, 420, 425; II, 83, 85, 129, 146, 185, 194, 200, 208, 399, 260, 270, 297, 301, 303, 309, 325, 348, 371, 381, 383, 402, 409; 416, 418, 422; III, 12, 14, 21, 26, 60, 63, 75, 201, 225, 230, 239, 243, 358, 364, 374, 398, 416, 423, 432, 464, 475, 481;  IV, 21, 69, 112, 144, 185, 215, 290, 303, 311, 312, 315, 593, 632, 664, 700, 843; V, 25; XI, 68, 185; XIII, 413; XIV, 173, 175; XV, 4, 7, 10, 49, 63, 86, 110, 111, 144, 154, 179, 194, 217, 257, 265, 279, 287, 496, 502, 512, 528, 531, 535, 545, 550, 554; XVI, 4, 20, 23, 30, 43, 56, 68, 112, 146, 160, 192, 202, 213, 221, 240, 262, 323, 330, 347, 369, 372, 401, 421, 438, 445, 460, 476; XVII, 3, 26, 41, 45, 61, 73, 75, 77, 101, 107, 161, 251, 333, 354, 406, 554, 591, 598; XVIII, 60, 156, 214, 215, 226, 338, 405, 411, 421; XIX, 3, 4, 14, 26, 35, 47, 87, 321; XX, 124, 144, 241, 246, 257, 269, 272, 283, 295, 303, 326, 338, 345, 374, 376; XXI, 102, 130, 216, 313, 343, 368, 378, 381, 424, 425, 432; XXII, 92, 95, 108, 150, 151, 153, 167, 267, 277, 284, 294, 350, 354, 365, 390, 391, 393, 400, 426, 435, 454, 461; XXIII, 29, 44, 96, 112, 113, 123, 297, 367; XXIV, 154, 164, 174, 359, 363, 505, 506, 510
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., dat. sg., acc. sg., voc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: