τηλεκλυτός

in τ

COMPOUND: τηλεκλυτός, -όν  
CATEGORIZATION: A [Adv+A]
MEANING: ‘far-famed’
ETYMOLOGY: τῆλε ‘at a distance, far off’ + κλυτ-ός, -ή, -όν (< κλύω ‘hear’) ‘renowned, glorious; splendid’
OCCURRENCE: Il, XIX, 400; Od. I, 30
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: s. τηλεκλειτός