τοιόσδε

in τ

COMPOUND: τοιόσδε, –άδε (Ion. ήδε), –όνδε
CATEGORIZATION: A (A+Part)
MEANING: ‘such as this’
ETIMOLOGY: τοῖος, τοία (Ion. τοίη), τοῖον ‘such’ (demonstrative pronoun) + -δε (enclitic particle, which gives the pronoun greater force)
OCCURRENCE: Il. III, 46; Od. I, 371
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (left-headed)
CLASSIFICATION: determinative (karmadharaya)
NOTES: