το(σ)σοῦτος

in τ

COMPOUND: το(σ)σοῦτος, το(σ)σαύτη, το(σ)σοῦτο
CATEGORIZATION: A [A+A]
MEANING: ‘so large, so tall, so great; so much’
ETYMOLOGY: pron. adj. το(σ)σ- (-ος, -η, -ον) ‘so great, so much’ + pron. adj. οὗτος, αὕτη, τοῦτο ‘this’
OCCURRENCE: Il. II, 328; IX, 485; XXIII, 476; Od. VIII, 203; XIII, 258; XIV, 99; XXI, 250, 402
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. pl., acc. m. sg., acc. n. pl.
HEADEDNESS: endocentric (double-headed)
CLASSIFICATION: coordinate – dvandva
NOTES: