τρίπολος

in τ

COMPOUND: τρίπολος, -ον
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘thrice turned up, thrice ploughed’ 
ETYMOLOGY: numeral stem τρι- (τρεῖς, τρία) ‘three’ + verbal root πολ- (πέλομαι) ‘moving around’ + adj. suf. -ος,  -ον
OCCURRENCE: Il. XVIII, 542; Od. V, 127
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) sg., dat. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: