τρίπτυχος

in τ

COMPOUND: τρίπτυχος, -ον 
CATEGORIZATION: A [Num+V+Suf]
MEANING: ‘consisting of three layers, threefold’
ETYMOLOGY: numeral stem τρι- (τρεῖς, τρία) ‘three’ + verbal root πτυχ- (πτύσσω) ‘fold, double up‘ + adj. suf. –ος, -ον  
OCCURRENCE: Il. XI, 353
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: determinative – dvigu
NOTES: