τρίστοιχος

in τ

COMPOUND: τρίστοιχος, -ον
CATEGORIZATION: [Num+N+Suf]
MEANING: ‘in three rows’
ETYMOLOGY: numeral stem τρι- (τρεῖς, τρία) ‘three’ + στοῖχος, -ου ‘row in an ascending series’ +  adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. XII, 91;
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – dvigu
NOTES: