τριγλώχις

in τ

COMPOUND: τριγλώχις, -ινος
CATEGORIZATION: A [Adv+N]
MEANING: ‘three-barbed’
ETYMOLOGY: numeral stem τρι- (τρεῖς, τρία) + γλωχις, -ἶνος ‘any tonguelike point; of the end of a yoke-strap’
OCCURRENCE: Il. V, 393; XI, 507
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – dvigu
NOTES: