τριηκόσιοι

in τ

COMPOUND: τριηκόσιοι, -αι, -α
CATEGORIZATION: A [Num+Num+Suf]
MEANING: ‘three hundred’
ETYMOLOGY: τριη- (Ion. = τρια, τρεῖς, τρία) ‘three’ + κοσ- (< -κατιοι with -ο- from τριάκοντα ‘thierty’ and Ion. -σ- _ι; cmp. ἑκατόν ‘one hundred’) + adj. suf. -ιοι, -ιαι, -ια
OCCURRENCE: Il. XI, 697; Od. XIII, 390; XIV, 20; XXI, 19
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. pl., acc. n. pl., nom. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric (double-headed)
CLASSIFICATION: coordinate – dvandva
NOTES: