Τριτογένεια

in τ

COMPOUND: Τριτογένεια, -ας 
CATEGORIZATION: N [A+V+Suf]
MEANING: ‘Trito-born’, a name of Athena
ETYMOLOGY: adj. stem τριτο- (τρίτο-ς, –η, –ον)third’ + verbal root γέν- (γίγνομαι) ‘come into being; to be born’ + f. nom. suf. -εια
OCCURRENCE: Il. IV, 515; VIII, 39; XXII, 183; Od. III, 378
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sing; voc. f. sing
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – karmadhāraya
NOTES: