φαεσίμβροτος

in φ

COMPOUND: φαεσίμβροτος, -ον
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: ‘bringing light to mortals, shining on them’
ETYMOLOGY: verbal stem φαεσί- (φάω, φαέθω) ‘shine’ + noun root/stem μ-βροτ(ο)- (βροτός) ‘mortal man’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XXIV, 785; Od. X, 138, 191
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-complement) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: unclear etimology for -σι-; accent shift