φιλοκέρτομος

in φ

COMPOUND: φιλοκέρτομος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘fond of jeering’
ETIMOLOGY: φίλος ‘dear, friend’ + *κέρτομος, ‘jeering, mockery, taunt’ (see notes) + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. XXII, 287
CASE/GENDER/NUMBER: voc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: κέρτομος is actually attested as an adjective (more commonly κερτόμιος), but the compound has the typical structure of a possessive exocentric compound with a N as a second member.