Φιλοκτήτης

in φ

COMPOUND: Φιλοκτήτης, -ου
CATEGORIZATION: N (N/A+V+Suf)
MEANING: ‘Philoctetes’
ETYMOLOGY: φίλος, –η, –ον, also –ος, –ον ‘beloved, dear; friend’ + verbal root κτα- (κτάομαι) ‘procure for oneself, get, acquire’ + m. nom. suf. -tη-ς
OCCURRENCE: Il. 718, 725; Od. III, 190; VIII, 219
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., nom. sg., gen. sg. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: