φιλοπαίγμων

in φ

COMPOUND: φιλοπαίγμων, –ον
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]
MEANING: ‘fond of play, sportive’
ETYMOLOGY: φίλ-ος, -η, -ον, also ος, ον ‘beloved, dear; friend’ + verbal root *παίγ- (παίζω) ‘play, sport’ + adj. suf. -μων, -μον
OCCURRENCE: Od. XXIII, 134.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: