φιλοπτόλεμος

in φ

COMPOUND: φιλοπτόλεμος, -ον, ep. for φιλοπόλεμος
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: ‘fond of war, warlike’
ETYMOLOGY: verb root φίλ-  ‘to love’ + πτόλεμ- (πτόλεμος, -ου ep. for πόλεμος) ‘war’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XVI, 65, 90, 835; XVII, 194, 224; XIX, 269; XXI, 86; XXIII, 5, 129
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. sg.; dat. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: