ψευδάγγελος

in ψ

COMPOUND: ψευδάγγελος, -ον 
CATEGORIZATION: A [N+N]
MEANING: ‘bringing a false report, lying messenger’
ETYMOLOGY: ψευδ- (ψευδής, ψεύδω) ‘falsehood, lie’ + ἄγγελος , ὁ, ἡ, ‘messenger, envoy’
OCCURRENCE: Il. XV, 159.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: endocentric (right headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-N) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: