ἀγακλειτός

in α

COMPOUND: ἀγακλειτός, –ή, –όν
CATEGORIZATION: A [Adv+A]
MEANING: ‘very glorious, famous’
ETYMOLOGY: adv./adj. root ἀγα- (ἄγαν) very much’ + κλειτός, –ή, –όν (κλείω) ‘renowned, famous’
OCCURRENCE: Il. II, 564; XII, 101; XVI, 463;  XVIII, 45; XXI, 530; Od. III, 59; VII, 202; XVII, 370, 468; XXI, 275
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg., gen. m. sg., gen. f. sg., acc. m. sg., gen. m. pl., acc. m. pl., acc. f. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: s. ἀγακλυτός