ἀγηνορία

in α

COMPOUND: ἀγηνορία, -ας
CATEGORIZATION: N derived from ἀγήνωρ
MEANING: ‘manliness, courage’
OCCURRENCE: Il. IX, 700; XII, 46; XXII, 457
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg., gen. sg., dat. pl.
NOTES: s. ἀγήνωρ