ἀγριόφωνος

in α

COMPOUND: ἀγριόφωνος, –ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING:with rough voice or tongue
ETYMOLOGY: adj. stem ἀγριο- (ἄγριος, –α, –ον)living in the fields, wild, savage‘ + noun root φων- (φωνή) ‘sound, tone, prop., the sound of the voice‘ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. VIII, 294
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: