ἀγχιμαχητής

in α

COMPOUND: ἀγχιμαχητής, -οῦ
CATEGORIZATION: N [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘fighting hand to hand’
ETYMOLOGY: ἀγχι- (ἄγχι) ‘near’ + verbal root μαχ- (μάχομαι) ‘fight’ + suf. -ητής
OCCURRENCE: Il. II, 604; VIII, 173; XI, 286; XIII, 150; XV, 425, 486; XVI, 248; XVII, 184 
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl., dat. pl., voc. pl. 
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya 
NOTES: s. ἀγχέμαχος