ἀδάκρυτος

in α

COMPOUND: ἀδάκρυτος, -ον
CATEGORIZATION: A [α+N+Suf]
MEANING: ‘without tears’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + noun root δακρυ- (δάκρυ, -ος) ‘tear’ + adj. suf. -τος,  -τον
OCCURRENCE: Il. I, 415; Od. XXIV, 61
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: ἀ- privativum is not a free word in Greek