ἀκροπόλος

in α

COMPOUND: ἀκροπόλος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘high-ranging, lofly’
ETYMOLOGY: ἄκρο-ς, -α, -ον ‘at the farthest point or end, hence topmost, highest’ + πόλος , ὁ, (πέλω, πέλομαι, πολέω) ‘piuot on which anything turns, axis’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. V, 523; Od. XIX, 205
CASE/GENDER/NUMBER: dat. pl., dat. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – bahuvrῑhi
NOTES: