ἀλλοδαπός

in α

COMPOUND: ἀλλοδαπός, , -όν
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘belonging to another people or land’
ETYMOLOGY: adj. stem ἄλλο- (ἄλλος, -η, -ο) ‘another’ + noun root δάπ- (δάπεδον) ‘ground, soil, floor of a chamber’ (from *dm̥-pedo- ‘house’) + adj. suf. -ός, -ή, -όν
OCCURRENCE: Il. III, 48; XVI, 550; XIX, 324; XXIV, 382; Od. III, 74; VIII, 211; IX, 36, 255; XIV, 231; XVII, 485; XX, 220; XXIII, 119;
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. sg., dat. m. pl., dat. m. sg., nom. m. sg., dat. m. pl., acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: