ἀλλοειδής

in α

COMPOUND: ἀλλοειδής, -ές
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘of different form’
ETIMOLOGY: adj. root ἀλλο- (ἄλλος, -η, -ο) ‘other’ + noun root εἶδ-ες (εἶδος) ‘form’ + adj. suf. -ής, -ές 
OCCURRENCE: Od. XIII, 194
CASE/GENDER/NUMBER: nom. n. pl. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: