ἀλαοσκοπιή

in α

COMPOUND: ἀλαοσκοπιή, -ῆς
CATEGORIZATION: N [A+N] 
MEANING: ‘blind man’s watch’
ETIMOLOGY: ἀλαό-ς ‘blind’ + σκοπιή (Ion. for σκοπιά) ‘look-out, watch’
OCCURRENCE: Il. X, 515; XIII, 10; Od. VIII, 285
CASE: acc. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya 
NOTES: