ἀμείλικτος

in α

COMPOUND: ἀμείλικτος, ον
CATEGORIZATION: A (ἀ+A+Suf)  
MEANING: ‘unsoftened, harsh, cruel’
ETIMOLOGY: ἀ- privativum + μειλίχ-ιος, α, ον, (also ος, ον) ‘gentle, soothing’ (cf. μειλίσσω ‘make mild, soothe, treat kindly’) + adj. suf. -τος, ον
OCCURRENCE: Il. XI, 137; XXI, 98;
CASE: acc. sg.,
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative (karmadhāraya)
NOTES: first member ἀ- is not a free word