ἀμφήριστος

in α

COMPOUND: ἀμφήριστος, -ον
CATEGORIZATION: A [P+V+Suf]
MEANING: ‘contested on both sides’, ‘disputed, doubtful’
ETIMOLOGY: ἀμφί ‘on both sides’ + verb root ηρισ- < ηριδ- (ἐρίζω) ‘quarrel’, ‘rival’ or ‘contend with’ + adj. suf. -τος, -τον
OCCURRENCE: Il. XXIII, 382, 527
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: