ἀμύμων

in α

COMPOUND: ἀμύμων, -ον
CATEGORIZATION: A [α+N+Suf]
MEANING: ‘blameless, noble, excellent’
ETYMOLOGY: ἀ- privativum + noun root μῦμ- Aeol. for μῶμ-ος ‘blame, reproach, disgrace’ + adj. suf. -ων, -ον
OCCURRENCE: Il. I, 92, 423; II, 674, 770; 876; V, 9, 169, 247; VI, 155, 171, 190, 216, 262; VIII, 273, 292, 302; IX, 128, 181, 270, 698; X, 19, 170, 323; XI, 57, 161, 420, 518, 692, 835; XII, 88; XIII, 451, 637, 641, 790; XIV, 115, 426, 444, 469; XV, 462; XVI, 140, 152, 197, 854; XVII, 10, 186, 280, 379, 698; XVIII, 55; XIX, 245; XX, 206, 231, 236, 484; XXII, 113, 278; XXIII, 137, 263, 522; XXIV, 85; Od. I, 29, 232; II, 225; VII, 29, 303; VIII, 117, 118, 123, 246, 419, 428; X, 50; XI, 99, 236, 291, 468, 470, 494, 505, 551, 553; XII, 261; XIII, 42; XIV, 159, 508; XVI, 100; XVII, 156; XIX, 109, 304, 332, 456; XX, 209, 231; XXII, 442, 459; XXIV, 16, 18, 80, 194, 278
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. m. sg., gen. n. sg., dat. m. sg., acc. m. sg., acc. f. (target gender) sg., nom. m. pl., acc. m. pl., acc. n. pl. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – bahuvrῑhi
NOTES: ἀ- privativum is not a free word in Greek