ἀνδράγρια

in α

COMPOUND: ἀνδράγρια, -ων
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘spoils of a slain enemy’
ETYMOLOGY: noun root ἀνδρ- (ἀνήρ, ἀνδρός) ‘man’ + noun root ἄγρ- (ἄγρα) ‘hunting, the chase’ + adj. suf. -ιος, -ον
OCCURRENCE: Il. XIV, 509
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (complement-N) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: