ἀνδρειφόντης

in α

COMPOUND: ἀνδρειφόντης, -ου
CATEGORIZATION: N [N+N]
MEANING: ‘man-slaying’, epith. of Ἐνυάλιος
ETYMOLOGY: noun root ἀνδρ- (ἀνήρ, ἀνδρός) ‘man’ + φόντης (= φον-εύς, έως)slayer
OCCURRENCE: Il. VII, 166; VIII, 264; XVII, 259
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-N) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: