ἀνεμοσκεπής

in α

COMPOUND: ἀνεμοσκεπής , ές
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘sheltering one from the wind’
ETIMOLOGY: ἀνεμο- (ἄνεμος, -ου) ‘wind’ + σκεπ- verbal root from σκεπάω ‘cover, shelter’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. XVI, 224
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. (target gender) pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (adjunct-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: