ἀνεμοτρεφής

in α

COMPOUND: ἀνεμοτρεφής, ές
CATEGORIZATION: A [N+V+Suf]
MEANING: ‘fed by the wind’
ETIMOLOGY: ἄνεμοςwind’ + verbal root τρεφ- (τρέφω) ‘thicken or congeal, cause to grow or increase, bring up, rear’ + adj. suf. ής, ές
OCCURRENCE: Il. XI, 256; XV, 625;
CASE: acc. n. sg., nom. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: