ἀντιάνειραι

in α

COMPOUND: ἀντιάνειραι,  -ων
CATEGORIZATION: N [Adv+N]
MEANING: ‘A match for men’- Epithet of the Amazons
ETYMOLOGY: ἀντί ‘opposite’ + ἀνήρ ‘man’
OCCURRENCE: Il. VI 186
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: fem. form of a masc. in -άνωρ or -ήνωρ.