ἀπάλαμνος

in α

COMPOUND: ἀπάλαμνος, ον, 
CATEGORIZATION: A (P+N+Suf.)
MEANING: ‘without hands, i.e. helpless’
ETIMOLOGY: poet. for ἀπάλαμος, ἀ- ‘prefix in compos. expressing want or absence’ + παλαμη , ἡ, ‘palm of the hand, hand’ + suf. -νος, ον
OCCURRENCE: Il. V, 597
CASE: nom. sg.,
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: detrminative (karmadharaya)
NOTES: