ἀργιόδους

in α

COMPOUND: ἀργιόδους, -όδοντος
CATEGORIZATION: A [A+N]
MEANING: ‘white-toothed, white-tusked’
ETYMOLOGY: adj. stem ἀργι- (ἀργός) ‘shining, glistening’ + ὀδούς, –όντος ‘tooth’
OCCURRENCE: Il. IX, 539; X, 264; XI, 292; XXIII, 32; Od. VIII, 60, 476; XI, 413; XIV, 416, 423, 438, 532
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg., acc. m. sg., nom. m. pl., gen. m. pl., acc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: ‘Caland’ variant as first member; accent shift