ἀρισφαλής

in α

COMPOUND: ἀρισφαλής, -ές
CATEGORIZATION: A [Part+V+Suf]
MEANING: ‘very slippery; treacherous’
ETYMOLOGY: ἀρι- ‘good, very’ + verbal root σφάλ- (σφάλλω) ‘make to fall’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Od. XVII, 196
CASE/GENDER/NUMBER: acc. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: