ἀρτεμής

in α

COMPOUND: ἀρτεμής, -ές
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘safe and sound’
ETYMOLOGY: ἀρ- (ἄρι) ‘very, much’ + verbal root τεμ- (*τέμος, τημελέω) ‘take care’ + adj. suf. -ής, -ές, or ἀρ- (haplol. < ἄρτι) ‘just, exactly’ + verbal root δεμ- (δέμω ‘construct’, δέμας, -τος ‘the human body’) ‘body’ 
OCCURRENCE: Il. V, 515; VII, 308; Od. XIII, 43
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., dat. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: uncertain etymology