Ἀστεροπαῖος

in α

COMPOUND: Ἀστεροπαῖος, -ου
CATEGORIZATION: N derived from ἀστεροπή (or Ἀστερόπη)
MEANING: ‘Asteropaeus’
OCCURRENCE: Il. XII, 102; XVII, 217, 351, 352; XXI, 140, 163, 170; XXIII, 560, 808
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., dat. m. sg., acc. m. sg.
NOTES: s. ἀστεροπή