Ἀχιλλεύς

in α

COMPOUND: Ἀχιλλεύς, –έως (gen. ep. -ῆος)
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘Achilles’
ETYMOLOGY: noun root ἀχ- (ἄχος) ‘pain, distress‘ + noun root λα(ϝ)- (λᾱός) ‘men, soldiers; people’ (cfr. Chantraine 1968; Nagy 1994) + noun suf. –εύς, -ῆος/ῆως
OCCURRENCE:
CASE/GENDER/NUMBER:
HEADEDNESS:
CLASSIFICATION:
NOTES: