ἁλιμυρήεις

in α

COMPOUND: ἁλιμυρήεις, -εσσα, -εν
CATEGORIZATION: Α [N+V+Suf]
MEANING: ‘flowing into the sea’
ETIMOLOGY: ἅλς ‘sea’ + verb root μυρ- (μὐρω) ‘to flow, run, trickle’ + adj. suf. -ηεις, -ηεσσα, -ηεν
OCCURRENCE: Il. XXI, 190
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (complement-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: