ἁλιπόρφυρος

in α

COMPOUND: ἁλιπόρφυρος, -ον
CATEGORIZATION: A [N+N+Suf]
MEANING: ‘of sea-purple, of true purple dye’ 
ETIMOLOGY: noun root ἁλ- (ἁλς, ἁλός) ‘sea’ + noun root πορφυρ- (πόρφυρα, -ας) ‘purple’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. VI, 53, 306; XIII, 108;
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: linking element -ι-