ἁμαρτοεπής

in α

COMPOUND: ἁμαρτοεπής, -ές
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: ‘erring in words’
ETIMOLOGY: verbal root ἁμαρτο- (ἁμαρτάνω) ‘miss the mark, fail’ + noun root ἐπ-ες (ἔπος, -εος) ‘word’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. XIII, 824
CASE/GENDER/NUMBER: voc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subotdinate (V-complement) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: