ἁπαλοτρεφής

in α

COMPOUND: ἁπαλοτρεφής, -ές
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]
MEANING: ‘well-fed, plump’
ETIMOLOGY: ἁπαλός ‘soft to the touch, tender’ + verb roor τρεφ- (τρέφω) ‘bring up, rear (children); nourish, maintain; cherish’+ adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. XXI, 363
CASE/GENDER/NUMBER: gen. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: