ἁρματροχιά

in α

COMPOUND: ἁρματροχιά, -ᾶς
CATEGORIZATION: N [N+N]
MEANING: ‘wheel-track of a chariot’
ETYMOLOGY: noun root ἁρμα(τ)- (ἅρμα, -ατος) ‘chariot’ + τροχιά, -ᾶς ‘wheel-track’
OCCURRENCE: Il. XXIII, 505
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (argument-N) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: syncopated form for ἁρματοτροχιά; simple τροχιά is attested in later Greek