ἄνθρωπος

in α

 1. COMPOUND: ἄνθρωπος, -ου
  CATEGORIZATION: N [A+N+Suf]
  MEANING: ‘man’
  ETYMOLOGY: verbal adj. ἀνθρ- ‘burned’ (cfr. ἄνθραξ ‘charcoal’, i.e. *ai– ‘to burn’) + noun root ωπ- (ὤψπός) ‘face’ + m. noun suf. –ος, -ου
  OCCURRENCE: Il.I, 250, 339; II, 669, 804; III, 279, 287, 353, 402, 460; V, 442, 557, 637; VIII, 27; IX, 134, 328, 340, 460, 500, 507, 592; X, 13, 213; XI, 28; XII, 280; XIV, 199, 233, 361; XV, 141, 662; XVIII, 404; XIX, 94, 131, 221, 224, 260; XX, 204, 217, 220, 233, 357; XXIV, 49, 202, 535; Od. II, 65, 136, 217; III, 48, 78, 114, 252, 282, 302, 319; V, 32, 378; VIII, 29, 160, 479, 497, 552, 561, 574, 580; IX, 20, 119, 128, 352, 502, 521; X, 39; XI, 274, 365; XII, 22, 40; XIV, 84, 179, 211, 289, 404; XV, 82, 276, 320, 409, 453; XVII, 13; XIX, 75, 173, 285, 328, 334, 364, 395, 561, 592; XX, 49, 76, 100, 112, 132, 188, 195, 206; XXIII, 125, 126, 210, 245, 307, 348; XXIV, 64, 94, 201.
  CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl., gen. pl., dat. pl., acc. pl.
  HEADEDNESS: exocentric
  CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
  NOTES: uncertain etymology. Silvestri (1997)