ἐΰγναμπτος

in ε

COMPOUND: ἐΰγναμπτος, -ον 
CATEGORIZATION: A [Adv+V+Suf]
MEANING: ‘fashioned with art’
ETYMOLOGY: ἐϋ (=εὖ) ‘well’ + verbal root γναμπ- (γνάμπτω) ‘bend‘ + adj. suf. –ος, -ον
OCCURRENCE: Od. XVIII, 294
CASE/GENDER/NUMBER: dat. f. (target gender) pl. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: ep. for εὔγναμπτος