ἐΰθρονος

in ε

COMPOUND: ἐΰθρονος, –ον = εὔθρονος, –ον
CATEGORIZATION: A [Adv+N+Suf]
MEANING:with beautiful seat or throne
ETYMOLOGY: εὖ ‘well’ + noun root/stem θρόν(ο)- (θρόνος, -ου) ‘seat, chair, throne’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. VI, 48; VIII, 565; XV, 495; XVII, 497; XVIII, 218; XIX, 342
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f (target gender) sg.; acc. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: